Wyszukaj / o blogu

CSS konwencje nazewnictwa klas -> OOCSS, BEM i BEMIT

Opublikowano czw 18 czerwca 2020 w css • 3 min read

BEM

Podstawowe zasady nazewnictwa

Nazewnictwo klas CSS zaczyna się od... wybrania odpowiedniego taga HTML a później...

Podział na 3 sposoby nazywania klas

 • funkcjonalność (Functional class names) -> połączenie klasy z elementem ze względu na jego znaczenie selected-button, important-text

 • zawartość (Content-based class names) -> klasy wskazujące na zawartość elementu submit-button, intro-text

 • prezencja (Presentational class names) -> klasy zorientowane na sposób prezentacji elementu round-image green-button

więcej na ten temat przeczytasz tutaj Naming CSS Stuff Is Really Hard


OOCss/ Object Oriented CSS

Metodyka OOCSS jest zorientowana na stworzenie modularnego CSS zorientowanego obiektowo - elementy strony postrzegane są jako obiekty

Podstawowe zasady:

 • separacja struktury od stylu (tworzenie klas globalnych a następnie niższego rzędu odpowiedzialne za stany obiektów oraz wielkość/prezencję obiektów .btn -> .btn-clicked, btn-primary)

 • separacja kontenerów i zawartości (wygląd obiektu nie powinien być zależny od elementu, w którym się znajduje - jego ewentualna modyfikacja powinna być uzależniona od osobnej klasy przypisanej tej danej modyfikacji .article-header zamist .article h1)

others-css


Podstawowe zasady, o których warto pamiętać

Zasada 1 Dwuczłonowe nazwy klas rozdzielać należy myślnikiem - (w przypadku JS stosowany jest camelCase) secondaryButton -> secondary-button

Zasada 2 - Nazwa klasy powinna być na najniższym poziomie elementu, który ma zostać wystylizowany lub inaczej rzecz ujmując bezpośrednio na danym elemencie.

Zasada 3 - wykorzystaj zawartość danego elementu html np. klasa header-logo

Zasada 4 - nie wykorzystuj zawartości jeśli to kształt w łatwiejszy sposób przekazuje (jest czytelniejszy) czym jest dany element.

======================

Zasada 5 - jeśli dany element jest podobny do czegoś ale tym nie jest można stosować przyrostek -like np. h1-like

Zasada 6 - jeśli chcesz klasę wykorzystać jako element związany z JS możesz klasie nadać przedrostek js- np. js-click-me

Zasada 7 - należy unikać klas dłuższych niż dwa słowa

Zasada 8 - można używać przedrostków is- lub has- dla klas opisujących dany stan np .activate -> .is-activate


BEM-batman

BEM

Jedna z najpopularniejszych koncepcji nazewnictwa CSS

Podstawa

Block/Blok - sam w sobie określa własne znaczenie -> header, menu, button, input, aside

Element - element bloku -> header__title

Modifier/Modyfikator - zmienia wygląd lub zachowanie danego elementu -> input–-disabled

BEM-blok

Istotne:

Rozgraniczenie wyrazów w nazwie klasy podwójnym myślnikiem oznacza wariację elementu -- (input–-disabled, header--blue)

Podwójnym podkreślnikiem oznacza dziecko elementu __ (menu__item)

Blokowisko

Strona internetowa może być rozumiana poprzez podział na bloki, gdzie każdy kolejny poziom albo poszerza poprzedni albo go nadpisuje własnym stylem

gw


BEMIT

BEM + ITCSS (Inverted Triangle CSS) = BEMIT.

Inverted Triangle CSS -> Odwrócony trójkąt CSS, którego podstawowym założeniem jest strukturyzacja projektu zgodnie z trzema założeniami

1) zaczyna się od szczegółu i przechodzi do ogółu

2) zaczyna się od deklaracji używających jak najmniejszą ilość selektorów (mniej konfliktów na koniec)

3) selektory zastosowane na początku powinny mieć jak najszerszy zasięg np. reset

tu można przeczytać na temat 7 warstw projektu (Saas) -> The Inverted Triangle Architecture: how to manage large CSS Projects

Inverted Triangle CSS

BEMIT Cheatsheet


Znaczeniowe przedrostki - akronimy (Namespaces)

litera znaczenie
c Components/element
o Objects/obiekt
u Utilities/narzędzie
is/has stan bycia/posiadania
t theme/skórka
s styling/stylizacja
js powiązanie z JS

Przykładowe zastosowanie

<p class="o-media__body c-user__bio">...</p>

Więcej na ten temat tutaj: More Transparent UI Code with Namespaces


Responsywne Przyrostki

Responsywne Przyrostki

Tu kluczowy jest znak @ (ang. at ~ w) i oznacza, w którym momencie (media query) dana klasa się aktywuje (w zależności od tzw break pointów / punktów załamania)

o-layout@md - obiekt układu w momencie średniego (middle) punktu załamania

u-1/4@lg - narzędzie gdy media-query large spełnia swój warunek posiada 1/4 szerokości

scss

  $lg = 1240px

  @media screen and (min-width:${lg}){
    deklaracja: właściwość;
  }

Wizualizacja wielu podobnych

Stosowanie nazewnictwa klas według jednego schematu pozawala na i późniejsze debugowanie lub wizualizaję elementów zbliżonych do siebie cechami w celu sprawdzenia poprawności deklaracji/ funkcjonowania strony

      /**
  * Ukazuje wszystkie klasy.
  */
  [class] {
  outline: 5px solid lightgrey;
  }

  /**
  * Ukazuje wszystkie elementy BEM - wszystkie które posiadają "__".
  */
  [class*="__"] {
  outline: 5px solid grey;
  }

  /**
  * Modyfikatory.
  */
  [class*="--"] {
  outline: 5px solid darkgrey;
  }

  /**
  * klasy obiektów.
  */
  [class^="o-"],
  [class*=" o-"] {
  outline: 5px solid orange;
  }

  /**
  * klasy składnikowych elementów.
  */
  [class^="c-"],
  [class*=" c-"] {
  outline: 5px solid cyan;
  }

  /**
  * klasy związane z responsywnością.
  */
  [class*="@"] {
  outline: 5px solid rosybrown;
  }

  /**
  * Wszystkie klasy przypisane do Hack classes.
  */
  [class^="_"] {
  outline: 5px solid red;
  }

  /**
  * Poprzez dodanie klasy hakowej do warstwy html (scss zagnieżdżenie powyższych w s-healthcheck)
  */

  <html class="s-healthcheck">

Na zakończenie

::: Należy pamiętać o pisaniu komentarzy w kodzie CSS ::: przejrzystość i czytelność priorytetem nr 1


Źródła

How to name css classes

BEMIT: Taking the BEM Naming Convention a Step Further

Metodyki CSS #1 - OOCSS

Metodologia BEM. Jak pisać dobry kod CSS. Praktyczne przykłady.

Metodyki CSS #2 – BEM

css-naming-conventions-that-will-save-you-hours-of-debugging

BEM - naming conventions